Logotyp för Pro Nordic Technology AB

PTC.com                                                                           

   >>Tel: 031- 290079>   | Intro | START | Produkter | Tjänster | Lösningar | Om företaget | In English |  Spinfire | PRO/E info | KURSER | PTC nEWS| PTC USER Meeting |

Skicka e-post

 

 

 

Varför jobba i Pro/E 
10 argument som har betydelse för ert arbete - HÄR
!

10 exempel på hur ni jobbar snabbare i Pro/E vs andra cad-system

PTC snabblänkar:
1.New Package spec
2.All PTC products
3. Dator krav.

Frequently asked
Questions HÄR!


www.spinfire.se
öppna cad utan cad

Senaste nytt i CAD-PLM-världen
¤ Windchill/PDMLink får
högsta ranking av Aberdeen forskare. Se PLMforum > kort redovisning...Läs mer....
¤ Breaking News. AB Volvo väljer PDM Link. PTC "vinnare" i årets PDM-match. Läs mer....
 
¤ Hur välja PDM- PLM? Läs informationen "hur välja PLM" som betecknas som oberoende.

 

   Info från:  PLMForum  Torsdag, 2009-05-20  11:03                    se original länk:  www.plmforum.com/index.taf?_page=object&object_auid=16852

 

 Windchill rankas högst av analysföretaget Aberdeen     

Fyra forskare på analysföretaget Aberdeen goup har undersökt användarnas syn på för och nackdelar med nio olika PLM-system från lika många leverantörer. Högst betyg får PTCs Windchill.

Aberdeenforskarnas rapport grundar sig på enkäter och intervjuer med drygt 4000 slutanvändare samt på ett antal av de jämförande studier, så kallade benchmarks, som Abredeen utfört de senaste åren. Jämförelsen gäller tillverkande företag inom industrin (hardgoods).

PLMsystemen utvärderas utifrån två kriterier, dels det värde de ger kunden i form av snabbare produktutveckling, kortare utvecklingstider, bättre produktkvaliet och lägre kostnader och dels utifrån hur väl företaget kan hjälpa kunderna att uppnå målen, hur bra de klarar service och support på alla de marknader där respektive mjukvara säljs.

I topp på 92 poäng kommer PTCs Windchill, följt av Arena Solutions på 86. Siemens PLM med Teamcenter ligger trea på 85, tillsammans med Oracle/Agile, även de på 85. Dassault Systèmes lösningar får 82 poäng, en poäng mer än Invention Machine och SAP som får 81.

Med i rapporten finns också  Omnify, Infor, Datastay och Aras.


SOA höjer betyget för Windchill

I en analys resonerar analytikerna också kring leverantörerna, för och nackdelar.

PTC får beröm för att Windchill är webbaserat, enkel att komma åt via en webbläsare och enkelt att använda via Pro/E  eller nästan vilket annat cadsystems om helst. Windchill klarar också de ökade kraven på integration med andra system, som affärssystem eller produktionsystem,  med hjälp av SOA (service oriented architecture). PTC får som leverantör också ett plus i kanten för att de fokuserar på företagens processer och först därefter på produkten, det vill säga hur Windchill på bästa sätt kan stötta kundens strategier.

-
Rapporten är ett kvitto på det vi just nu upplever här i Norden. Vi ser en rekordökning av försäljningen av Windchill, speciellt inom segmentet mindre och medelstora företag, och merparten av försäljningen sker just till företag som inte har Pro/Engineer som cad-system, säger Per-Johan Lundin, marknadschef PTC Norden.

Det som drar ner PTCs poäng är bland annat den ekonomiska osäkerheten och de uppköpsrykten som följt i spåren av att Siemens köpte upp UGS och Oracle köpte Agile.


Arena levererar inte full PLM

Tvåan Arena Solutions får höga poäng för sin specialisering på att vara nyttig för ledningen, det vill säga för den person som har ansvar för att ta en produkt ut till marknaden, framför allt på  små och medelstora företag.

När det handlar om att äga och hantera materiallistor genom hela kedjan från upphandling till produktion och leverans är Arenas lösning enastående, enligt rapporten.

Aberdeenforskarna påpekar dock att Arena inte är någon fullödig PLM-lösning, här går det  exempevis inte att släppa produktreleaser och att hantera produkdata under design- och konstruktionsfaserna.  Arenas lösning ligger någon stans mellan PLM och ERP (affärssystem) och behöver man hantera cad-data bör lösningen kompletteras med ett pdm-system, kommenterar de.


Delad tredje plats mellan Teamcenter och Oracle/Agile

Tredje högst poäng får Siemens PLM med Teamcenter. Den stora styrkan här är mognaden samt den helt unika kopplingen till produktionsplanering och produktion, som möjliggör ett tätt samarbete mellan konstruktion och produktion.  Utmaningen ser Aberdeen-forskarna i integrationen med det betydligt större Siemens och vad det kommer att innebära för möjligheten till service och support för kunderna.

När det gäller Oracle/Agile, på delad tredje plats,  skriver de att kunderna har stor nytta av kombinationen av Agiles produktutveckling och Oracles breda möjligheter att hantera företagens processer, som upphanling, logistik, finansiering och kundregister. Konstruktörer  kan enklare hitta och förstå upphandlingar och finansiella data medan övriga kan komma åt den tekniska produktinformationen.

Här handlar det om att ha PLM som en del i affärssystemet, samma typ av lösning som SAP och Infor erbjuder. Nackdelen är brister i hanteringen av produktdata. Mekanik- och elektronikmodeller hanteras exempelvis som enkla dokument utan relationer vilket innebär att det kan bli problem med versions- och ändringshantering senare i processen.Tre olika system sänker betyget för Dassault

Dassault Systèmes hamnar först på femte plats och den största invändningen i rapporten  är att de saluför tre olika PLM system (Smarteam, Vplm och MatrixOne) som alla kräver support och utveckling, vilket analytikerna påpekar innebär att de alla saknar delar som finns hos konkurrenterna.  

När det gäller nya Enovia v6, som ju är en synergi av alla tre, säger Aberdeens analytiker att om det blir en framgång beror i hög grad på om konstruktörer och utvecklare är beredda att förändra synen på produktutveckling och på sitt sätt att arbeta. Den sociala modellen i PLM 2.0 har enorma möjligheter, anser analytikerna, men kräver också överenskommelser, tillit och överblick - och där är vi kanske inte riktigt ännu.

Monica Westman


Rapporten heter Product Lifecycle Management Solutions for Hardgoods Manufacturers, Aberdeen Axis 2009, skriven av Chad Jackson, Michelle Boucher, David Houlihan och Nuris Ismail,  alla forskare och analytiker på Aberdeen Group.

 

   
Copyright © 2009 all rights reserved.
PRONORDIC AB.