Logotyp för Pro Nordic Technology AB

PTC.com                                                                           

   >>Tel: 031- 290079>   | Intro | START | Produkter | Tjänster | Lösningar | Om företaget | In English |  Spinfire | PRO/E info | KURSER | PTC nEWS| PTC USER Meeting |

Skicka e-post

 

 

 

Varför jobba i Pro/E 
10 argument som har betydelse för ert arbete - HÄR
!

10 exempel på hur ni jobbar snabbare i Pro/E vs andra cad-system

PTC snabblänkar:
1.New Package spec
2.All PTC products
3. Dator krav.

Frequently asked
Questions HÄR!


www.spinfire.se
öppna cad utan cad


Senaste nytt i CAD-PLM-världen
¤ Windchill/PDMLink får
högsta ranking av Aberdeen forskare. Se PLMforum > kort redovisning...Läs mer....
¤ Breaking News. AB Volvo väljer PDM Link. PTC "vinnare" i årets PDM-match. Läs mer....
 
¤ Hur välja PDM- PLM? Läs informationen "hur välja PLM" som betecknas som oberoende.


  VerkstadsForum,  Thursday, May 07, 2009 11:38 AM   se www.verkstadsforum.se

  PDM -PLM matchen på Volvo      

.

BREAKING NEWS:

AB Volvo väljer PDM Link
- PTC "vinnare" i Årets PDM-match

 

 

Enligt vad VerkstadsForum.se erfar är det nu klart vilket system som blev vinnare i vad som kallats Årets PDM-affär. Och det blir PTC, med lösningen Windchill/PDM Link som kommer att bli det V-PDM-system (Virtual-PDM), som AB Volvo (bl a Lastvagnar) kommer att integrera med den egna produktdatabasen KOLA.
(Bild: Olaf Tellefsen, PLM-arkitekt IT Governance)

 

Detaljerna i den genomförda benchmarkingen och exakt vilka skäl som ligger bakom valet av Windchill/PDM Link, är ännu inte kända.
- Vi har valt en inriktning med PTC, säger talesmannen Jan Strandhede på Volvo IT. Vi går nu vidare med bara PTC och fortsätter förhandlingarna som ännu inte är slutförda.

Klart är emellertid att beslutet att ompröva bolagets PLM-strategi, som VerkstadsForums pappersupplaga kunde avslöja i början av fjolåret, nu kommit till ett avgörande. Detta efter en omfattande benchmark, med deltagare som Dassault Systemes, Siemens PLM och PTC. I en första vända utsågs dessa tre system att gå vidare till en fortsatt utvärderingsrunda, för att i mitten av fjolåret utmynna i en finalomgång. Till denna slutomgång kvalificerade sig Siemens PLMs lösning Teamcenter och, som sagt, PTC Windchill/PDM Link.

 

Bakgrunden till AB Volvos omvärdering av PLM-strategin var bl a ett missnöje med den PDM-lösning man hade, Dassaults Enovia LCA. Och ett av huvudbenen i den nya strategin som Volvos Olaf Tellefsen, ansvarig för PLM-arkitekturen, och dåvarande chefen för IT Governance, Tore Jansson (som numera slutat) såg framför sig, var att fasa ut Enovia LCA.

I grunden ville man ha KOLA som utgångspunkt för PLM-strategin. Därför blev målet att skapa en miljö där PLM-leverantörernas produkter tydligare knöts till affärslogiken i KOLA, med en virtuell PDM-lösning (V-PDM = CAD-filhantering + DMU) som stöd för flera CAD- och CAE-format.

– Vi har med detta ambitionen att skapa en PLM-plattform för samarbete i hela koncernen, där vi kan hantera och verkligen dra nytt av all produktdata, oavsett CAD-format. Här finns också en strävan mot lättviktsformat, som JT och 3D XML, för det finns ingen anledning att skicka tunga och överbelastade filer kors och tvärs över världen. Det räcker i 90 till 95 procent av fallen med den information som ryms i lättviktsformaten, sa Tore Jansson i en intervju med VerkstadsForum.

– Kan ni kort sammanfatta er framtida PLM-strategi?

– Vi ligger fast i vår strategi med Catia som huvudsakligt CAD-system och vi har kvar Pro/Engineer tills vidare på 3P, Powertrain och Penta. Vi kommer att behålla KOLA som produktdatabas inom överskådlig tid och för V-PDM kommer vi att titta på alternativ till den Enovia LCA-installation vi har idag. Detta görs då vi ser två viktiga förändringar i förutsättningarna för framtiden; dels så ser vi, som sagt, att KOLA lever kvar, dels att Dassault Systèmes nu lanserat V6 som grund för nästa produktgeneration. Båda dessa faktorer påverkar den strategi vi arbetat med till dags dato och då faller det sig naturligt att se över vårt framtida vägval inom V-PDM-området, säger Janson.

 

Idag erfar VerkstadsForum.se att denna översyn av vägvalet, efter en synnerligen jämn finalkamp slutar med att AB Volvo väljer PTCs Windchill/PDM Link.

Om orsaker till utgången kan man i dagsläget bara spekulera, men några huvudpoänger torde ligga i att PTC med sin stora insallationsbas representerar ett mindre kostsamt alternativ. Samtidigt som man vet vad man har och därmed förefaller vara nöjda med den funktionalitet som finns i PTCs PDM Link.

Det här betyder inte att Siemens PLM/PDM-lösning Teamcenter inte skulle hålla samma kapacitetsnivå, utan snarare att en implementering skulle kosta betydligt mer, än att rulla vidare med de system man har.

Det finns en logik i detta som hänger samman med koncernens ekonomiska situation, med vikande försäljning världen över. I ett läge när man har PDM Link utrullat, och med Pro Engineer i skarp produktion, så har man ett komplett system på plats, som nära nog täcker V-PDM-behoven som finns.

Man ska i sammanhanget också minnas att AB Volvo dragit på sig en del kritik från olika håll gällande stora aktieutdelningar och bonusar. Att med de nu måhända vikande resurserna ge sig in i ytterligare dyrbara satsningar är opinionsmässigt knappast lämpligt.

På något vis blir valet ett antiklimax, då affären inte längre handlar om några större pengar till vare sig PTC, eller Siemens PLM.

 

   
Copyright © 2009 all rights reserved.
PRONORDIC AB.